Frokostmøte: Hva kan vi få til med offentlige data?

Torsdag 15. april 2010 kl. 07.30 til 09.45, Hambros Café

Teknologirådet overrekker sine anbefalinger om bruk av offentlige data til fornyingsminister Rigmor Aasrud og inviterer til debatt.

Program:

Velkommen
Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet

Fra Altinn til alt ut?
Christine Hafskjold, prosjektleder i Teknologirådet

Overlevering av rapport og kommentar fra fornyingsministeren Rigmor Aasrud, statsråd i Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet.

Det blir anledning til å stille spørsmål til statsråden.

Paneldebatt
Anne Cathrine Frøstrup, kartverkssjef (Statens kartverk)
Liv Freihow, prosjektdirektør (IKT-Norge)
Trine Skei Grande, parlamentarisk leder (V)
Torgeir Micaelsen, leder av Finanskomiteen (Ap) (ikke
bekreftet)

Debatt med salen

Bakgrunn:
Teknologiutviklingen og utbredelsen av internett har gjort at stadig flere ser nytteverdien av offentlige data, og ønsker å få tilgang til
dem på en enkel måte. Tanken er at fri tilgang til offentlige datasett kan stimulere innovasjon og næringsutvikling og bidra til å styrke
demokratiet og kontrollen med forvaltningen.
Er det greit at noen tjener penger på gratis offentlige data? Hvilken rolle skal det offentlige spille? Og hvordan kan vi balansere hensynet
til åpenhet og hensynet til personvern? Dette er noen av spørsmålene som vil bli tatt opp.

Påmelding HER innen 13.april kl.16.00.

Deltakelse er gratis.

Vist 406 ganger. Følges av 1 person.

Var du med?

Hvor skjer det?