Bidraget er publisert med ropert og har blitt hentet fram på bergen360 (mandag 27. september 2010). Les mer om roperten…

Seminar om journalistikk og betalingstjenester på nett

Onsdag 29. september 2010 kl. 12.15 til 16.00, Scandic hotell Bergen City

Den fremtidige finansieringen av journalistikken vil i stor grad avhenge av om det er mulig å finne frem til måter å ta betalt for digitalt innhold fra brukerne. Det arbeides derfor intenst med å utvikle og prøve ut ulike forretningsmodeller for journalistikk på nett, fra Murdock’s forsøk med å lukke alt innhold bak betalingsmurer til finansiering av enkeltprosjekter gjennom mikrobidrag fra brukerne. Hensikten med seminaret er å belyse viktige sider ved denne utviklingen:

- Hvilke lærdommer er det å hente fra betalingsløsninger fra musikkindustrien på nett?
- Hvordan ser utfordringene og mulighetene ut fra noen sentrale norske mediehus?
- Hvilken rolle kan alternative modeller for å organisere journalistisk virksomhet spille?

Program

12:15-13:00
Patrik Wikström, Assistant professor, Jönköping Universitet
Betalingstjenester for musikk på nett – lærdommer fra musikkindustrien

13:00-13:15 Pause

13:15-14:15 Journalistikkens plass og rolle i utviklingen av nye betalingstjenester på nett. Perspektiv fra tre mediehus:
Jo Christian Oterhals, Administrerende direktør i VG Multimedia
Tor Arne Fanghol, Digital redaktør i Bergens Tidende, Media Norge
Rolf Dyrnes Svendsen, Digital redaktør i Adresseavisen, POLARIS

14:15-14:30 Pause

14:30-15:30 Alternative modeller for organisering og finansiering av journalistikk
Sven Egil Omdal, Journalist i Stavanger Aftenblad og Universitetslektor UiB:
Den kooperative journalist – Nye former for organisering av journalistisk virksomhet, med USA som eksempel.

Søren Schultz Jørgensen, Journalist og konsulent i Kontrabande:
Hvad skal journalistikken leve af? Præsentation af best cases fra undersøgelsen Mediemodeller 2010

15:30-16:00 Avsluttende diskusjon

Arrangementet er støttet av Fritt Ord

Vist 560 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Mange menn som mener mye. Hvor er kvinnen(e)?

Var du med?

Hvor skjer det?